اخبار موسسه آموزشی و پژوهشی علمی - کاربردی
  
 اخبار ٬ مقالات٬ اختراعات اساتید و دانشجویان در عرصه علم و صنعت
 
آرشیو
موضوع بندی
 
یکشنبه 13 آبان‌ماه سال 1386
نظرخواهی درباره نحوه برگزاری گردهمایی مدیران آموزش

 

 

نظرخواهی درباره نحوه برگزاری گردهمایی مدیران آموزش

نوشته: علیرضا قراباغی

 

 

در گردهمایی سراسری مدیران آموزش صنعت آب وبرق که در تاریخ 13 شهریورماه سال 86 در سالن همایش دفترمرکزی موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی صنعت آب و برق برگزار شد، با توزیع پرسشنامه ای حاوی 9 سئوال، در مورد این گردهمایی نظرسنجی شد. پرسش ها به ترتیب در مورد زمان برگزاری، مکان برگزاری، نحوه اطلاع رسانی، برنامه ریزی و عملکرد دست اندرکاران، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ (Discussion panel) ، ارتباط گیری با دیگر مسئولان آموزش، شناختن تواناییهای موسسه، آشنایی با اهداف و برنامه های موسسه، و برآورده شدن انتظارات از این گردهمایی نظرخواهی شد. پاسخ ها چهارگزینه ای بود و 47 پاسخ دریافت شد.

پاسخ ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که خلاصه ای از نتایج حاصله آن در این گزارش بیان شده است. برخی از خروجی های نرم افزار آماری یادشده نیز پیوست است.

 

1.       تعداد پاسخ های دریافتی نسبت به تعداد حاضران در گردهمایی (85 نفر) قابل توجه است.

2.       تعداد زیاد موارد مسکوت مانده که به پرسش مربوط به نحوه برگزاری جلسه پرسش و پاسخ مربوط می شود (12 مورد)، قابل بررسی است. شاید مدیران محترم، قبل از جلسه یادشده، پرسشنامه های خود را تکمیل کرده اند و تحویل داده اند.

3.       گرچه گزینه ها به صورت ضعیف، متوسط، خوب، خیلی خوب نوشته شده است اما درواقع پاسخ دهندگان از یک طیف و به ترتیب انتخاب کرده اند. مثلاً کسی که نظرش خیلی بد بوده، به ناچار بازهم گزینه ضعیف را انتخاب می کند. اما بهتر بود طیف گزینه ها بیطرفانه تر مطرح می شد.

4.       همه پرسش ها بجز دو مورد آخر، به امتیاز متوسط بالاتر از سه رسیده اند. پرسش آخر که به برآورده شدن انتظارات مربوط می شود، کمترین امتیاز (63/2 از 4) را آورده است. اگر 5/2 را نقطه خنثی فرض کنیم، میانگین پاسخ ها مثبت بوده است.

 

5.       برای به دست آوردن میانگین جامعه، از T-Student استفاده شد. محاسبات نشان می دهد که همه پرسش ها بجز مورد آخر یعنی برآورده شدن انتظارات، نتیجه نسبتاً خوبی به دست آورده اند. تنها در مورد آخر است که نمی توان برآورده شدن انتظارات را تایید کرد.

6.       نتیجه نهایی کمی متناقض به نظر می رسد. درحالی که مدیران محترم همه عوامل هشتگانه مربوط به برگزاری گردهمایی را خوب و بهتر از خوب ارزیابی کرده اند، اما انتظارات آنها به همان میزان برآورده نشده است. شاید اگر طیف پنج گزینه ای منظور می شد، نتایج دقیق تر بود. این احتمال نیز وجود دارد که بگوییم سطح توقع مدیران آموزش بالا بوده است.

 

 

در جدول زیر ، خلاصه پاسخ های دریافتی درج شده است. در این جدول ارقام یک تا چهار به ترتیب جایگزین ضعیف، متوسط، خوب، و خیلی خوب شده است. از صفر برای نشان دادن مواردی استفاده شده است که برای یک پرسش، هیچ گزینه ای منظور نشده و پاسخ مشخص نیست.

 

زمان برگزاری

مکان برگزاری

نحوه اطلاع رسانی

برنامه ریزی

پرسش و پاسخ

ارتباط با دیگران

شناخت تواناییهای  مؤسسه

آشنایی با اهداف مؤسسه

برآورده شدن انتظارات

4

4

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

4

3

3

3

2

3

3

3

4

4

3

4

4

3

3

3

2

3

3

0

2

3

2

2

4

4

4

4

0

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

4

4

4

4

4

3

3

3

4

3

4

2

3

3

2

3

3

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

3

3

4

3

4

2

3

4

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

3

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

2

4

4

4

3

3

0

4

3

3

4

4

3

4

3

2

3

3

3

4

3

3

3

0

3

3

3

2

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

3

4

0

4

4

4

3

3

3

3

0

0

0

0

0

0

4

3

4

4

3

2

2

3

3

3

2

4

3

0

3

3

2

2

3

4

4

4

3

2

3

3

2

4

4

4

3

2

3

2

2

2

4

3

3

3

0

3

3

3

2

1

3

3

2

0

1

2

2

1

3

3

3

3

3

3

3

2

2

4

4

3

4

3

4

3

3

3

4

3

4

4

4

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

3

3

4

3

3

3

3

3

4

3

4

4

4

4

3

3

2

2

3

4

3

3

4

3

3

2

3

3

4

3

0

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

2

3

3

4

3

3

4

3

3

3

4

3

2

4

3

4

3

3

3

3

2

3

3

3

2

3

2

2

1

3

3

3

4

3

3

3

3

3

4

4

4

2

3

2

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

3

3

3

4

3

3

2

3

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

4

3

4

3

3

4

3

3

2

3

4

4

3

0

4

4

4

3

3

3

4

3

0

2

3

3

2

4

4

4

4

3

4

3

2

2

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 567777


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها