اخبار موسسه آموزشی و پژوهشی علمی - کاربردی
  
 اخبار ٬ مقالات٬ اختراعات اساتید و دانشجویان در عرصه علم و صنعت
 
آرشیو
موضوع بندی
 
سه‌شنبه 15 آبان‌ماه سال 1386
آیین نامه داخلی مصوب اولین جلسه شورای سردبیری فصلنامه

 

مقدمه:

      موسسه آموزش عالی علمی ـ‌کاربردی صنعت آب وبرق بنا به رسالت والای ارائه آموزشهای علمی ـ کاربردی و تدوین و نشر دانش فنی و فناوری‌های موجود در صنعت آب و برق فصلنامه به شرح ذیل را منتشر می‌نماید.

تعاریف:

اهداف کلی فصلنامه عبارتند از :

*        ارائه و نشر نتایج پروژه‌های تدوین دانش فنی .

*       مقالات در زمینه‌های معرفی دانش فنی .

*       نتایج طرح‌ها ی کاربردی در قالب مقالات کاربردی .

*       پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌‌ای و بنیادی در قالب مقالات.

*       مطالعات موردی صنعت آب و برق .

 فصل اول ) ارکان نشریه

ارکان نشریه عبارتند از :

الف) مدیر مسئول

ب )‌ شورای سر دبیری

ج ) دبیران

د ) دبیرخانه

ه )  مدیر داخلی

 

فصل دوم) شرح وظایف

الف ) مدیر مسئول

1-     مسئولیت تمامی موارد حقوقی فصلنامه و پاسخگویی در مقابل قانون.

2-     تهیه آئین نامه داخلی و اجرایی فصلنامه، تنظیم و پیشنهاد بودجه سالیانه به دفتر پژوهش و فن آوری موسسه.

3-     تنظیم مقررات و دستورالعمل‌های لازم.

4-     تایید کننده نهایی مقالات به لحاظ حقوقی برای چاپ.

5-     بازبینی نسخه‌های چاپ شده ( به لحاظ ظاهری).

6-     انجام پی گیری‌های لازم جهت حفظ و ارتقاء علمی فصل نامه.

ب) شورای سردبیری

1-     مسئولیت تمام موارد علمی فصلنامه و نامه‌های دریافت و ارسال به داوری، پذیرش و یا رد مقالات.

2-     تهیه و تنظیم برگه‌های فراخوانی مقالات، نحوه نگارش، نحوه داوری، آیین نامه‌های علمی ، جمع بندی نظر داوران و نیز بررسی و طبقه بندی داوران.

3-     شورای سردبیری در جلسات فصلی تشکیل می‌گردد.

4-     تایید نهایی مقالات برای چاپ.

تبصره 1:

      هر مقاله برای داوری با پیشنهاد و نظر شورای سردبیری برای دونفر داوران ارسال می‌شود و پس از دریافت نظر داوران و جمع بندی آنها توسط دبیر تخصصی، نتیجه در شورای سر دبیری طرح می‌گردد.

5-     ارائه راهکارهای اجرایی در ارتقای سطح فصل نامه برای دستیابی به اهداف کلی آن .

تبصره 2:

     عدم حضور غیر موجه هر یک از شروای سردبیری در سه جلسه متوالی و چهار جلسه نامتوالی به منزله انصراف از عضویت تلقی می‌گردد و توسط شورا عضو جدید معرفی می‌گردد.

 

ج) دبیرخانه

مسئولیت پی گیری مصوبات شورای سردبیری و برگزاری جلسات و انجام مکاتبات ، با دبیرخانه فصل نامه خواهد بود.

 

د) دبیران:

1-     برقراری ارتباط مؤثر با اعضاء هیئت علمی ـ صنعتی و متخصصین مرتبط با موضوع تخصصی با هدف اخذ مقالات و موضوعات قابل انتشار در نشریه .

2-     ارائه نظرات تخصصی در مورد مقالات ارجاع شده برای چاپ در نشریه .

3-     معرفی داور جهت بررسی مقالات ارجاعی از بین بانک اطلاعاتی داوران.

4-     انجام هماهنگی‌های لازم با مدیر داخلی فصل نامه و شرکت در جلسات هماهنگی مورد نیاز.

5-     مسئولیت گردآوری و تهیه مطالب بخش تخصصی مربوطه در فصل نامه.

 

ه ) مدیر داخلی

1-     تشکیل منظم جلسات شورای سردبیری و تنظیم صورتجلسات و ابلاغ مصوبات به مراجع ذیربط.

2-     برقراری ارتباط بین فصل نامه ودفتر پژوهش و فن ‌آوری برای ارسال مقالات و با هماهنگی مدیر مسئول برای چاپ آنها.

3-     نظارت کلی بر چاپ و صحافی فصلنامه.

4-     تعیین شمارگان و برنامه‌ریزی توزیع فصلنامه و ارسال آن به مشترکان.

5-     تنظیم و رسیدگی به امورمالی فصل نامه و گزارش به مدیر مسئول.

6-     نظارت بر امور داخلی  فصلنامه و ارائه گزارش ماهیانه به مدیر مسئول.

7-     سایر وظایفی که حسب تشخیص مدیر مسئول به وی محول می گردد.

 

فصل سوم) گردش کار تصویب مقالات   مطابق پیوست میباشد.

 

فصل چهارم) روش نشر

      شامل دو روش الکترونیکی و کاغذی می‌باشد که پس از تدوین، چاپ و انتشار بصورت کاغذی، بصورت الکترونیکی نیز بطور هم زمان منتشر می‌گردد.

تبصره 3 : با تصویب شورای سردبیری فصل نامه می‌تواند بصورت ویژه نامه و یا فقط بصورت الکترونیکی منتشر گردد.

 

فصل پنجم ) حوزه مخاطبین

مخاطبین نشریه کارشناسان، اعضای هیات علمی و پژوهشگران صنعت آب و برق و دانشجویان رشته های کارشناسی به بالا می‌باشند.

 

فصل ششم)منابع مالی

روش گردش و تامین منابع مالی به پیشنهاد مدیر مسئول و تصویب شورای موسسه تعیین می گردد.

 

فصل هفتم ) سایر موارد

تفسیر مواد و شرح موارد مسکوت این آیین نامه به عهده شورای پژوهش و فن آوری موسسه خواهد بود.

این آیین نامه در یک مقدمه، هفت فصل و سه تبصره، در تاریخ    5/4/1386  به تصویب شورای سر دبیری فصل نامه رسید و از تاریخ  تصویب  قابل اجرا می‌باشد.                                                 

 


برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
 
تعداد بازدیدکنندگان : 567777


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها